Verenigingsinformatie

Vereniging voor amateurtuinbouw

Bloemendaalseweg 185 C
2051 GA Overveen

Bestuur (bij voorkeur benaderen via e-mail, slechts in nood per telefoon!)

Hetty Karman (A10)Voorzitter voorzitter[at]buytentwist.nl
Wim van Midwoud Secretaris secretaris[at]buytentwist.nl
Rob Ouwerkerk (A27) Penningmeester a.i.,  penningmeester[at]buytentwist.nl
en website webmaster[at]buytentwist.nl
Yvonne Clason (A34) Lid, contact Tuinspiegel, tuinuitgifte tuinuitgifte[at]buytentwist.nl
Marianne Narold (B31) Werkbeurten, complexbeheer, bomengroep
ondersteuning Christine Vlamings werkbeurt[at]buytentwist.nl
Dick Melman (A07) lid
Anne Kok (A14) Toc

Vragen over de wachtlijst? : wachtlijst[at]buytentwist.nl

vervang [at] door @

Redactie en vormgeving van De Tuinspiegel
tuinspiegel[at]buytentwist.nl

Bankrekening van de vereniging
NL83 TRIO 0379 4477 03 t.n.v. Tuinbouwvereniging Buytentwist te Overveen

Adres Buytentwist
Bloemendaalseweg 185C, 2051 GA Overveen, www.buytentwist.nl

Tarieven :
Hele tuin € 165,00
Halve tuin is €  102,00
Borg €  150
Entreegeld €  25
Lid zonder tuin € 35,-
Wachtgeld per jaar €  15,00 (als u op de wachtlijst staat)
Betaling van de contributie gaat middels een automatische incasso.
Leden krijgen 4x per jaar het blad van het AVVN, vanwege het lidmaatschap. Het eerste jaar bent u kandidaat-lid. Daarna wordt door het bestuur beslist of u lid van de vereniging kunt worden.