Lid worden?

Aanmelding voor de wachtlijst van Tuinbouwvereniging Buytentwist

In verband met de lange wachtlijst is de aanmelding voorlopig gesloten. U kunt zich nu niet aanmelden. Maakt u het wachtgeldbedrag dan ook niet over naar onze rekening.

Zoals vele tuinbouwverenigingen heeft ook Tuinbouwvereniging Buytentwist een wachtlijst. Omdat er grote belangstelling is voor een tuin, staat u misschien wel  2 jaar op onze wachtlijst. De Tuinbouwvereniging geeft 2 x per jaar vrijgekomen tuinen uit: rond het begin en rond het eind van het tuinseizoen. Op het moment dat u op basis van uw plekje op de wachtlijst in aanmerking komt voor een tuin ontvangt u voor een deze tuinwisseldagen een uitnodiging. U kunt één keer geen gebruik maken van deze uitnodiging zonder dat dat consequenties heeft voor uw plek op de wachtlijst, bij een tweede keer verhuist u naar een plek onderaan de wachtlijst. Mocht u speciale wensen hebben voor een plekje op ons complex dan kunt u dat op het formulier aangeven.

Contributie per jaar:

Hele tuin € 165,00
Halve tuin is €  102,00
Borg €  150
Entreegeld €  25

Wachtgeld per kalenderjaar €  15,00 (dus voor elk kalenderjaar dat u op de wachtlijst staat)
Leden krijgen 4x per jaar het blad van het AVVN, vanwege het lidmaatschap. Het eerste jaar bent u kandidaat-lid. Daarna wordt door het bestuur beslist of u lid van de vereniging kunt worden.

In verband met de lange wachtlijst is de aanmelding voorlopig gesloten. U kunt zich nu niet aanmelden. Maakt u het wachtgeldbedrag dan ook niet over naar onze rekening.

 

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier online in te vullen of het formulier onder aan deze bladzijde te downloaden en te verzenden. U moet ook  € 15,-  overmaken op rekeningnummer NL83 TRIO 0379 4477 03 t.n.v. Tuinbouwvereniging Buytentwist te Overveen. Daarna wordt u op onze wachtlijst geplaatst. NB het bedrag van € 15,- is verschuldigd per kalenderjaar. Als u zich bijvoorbeeld in september 2015 heeft ingeschreven en betaald krijgt u voorjaar 2016 en voorjaar 2017 etcetera opnieuw een factuur voor het wachtgeld.

Om vergissing te voorkomen dient u bij uw overboeking de unieke aanmeldcode te vermelden. De unieke aanmeldcode bestaat uit: de 4 cijfers en 2 letters van uw postcode met uw huisnummer zonder toevoegingen. (voorbeeld:  Bloemendaalseweg 185 c, 2051 GA te Overveen wordt:  2051GA185).

Na ontvangst van uw betaling wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u bericht zodra er een tuin vrijkomt. Omdat onze wachtlijst lang is zult u  wel 2 tot 4 jaar op onze wachtlijst staan. Indien u besluit tot acceptatie van een tuin op Buytentwist volgt inschrijving als kandidaat-lid van de vereniging nadat u zich akkoord heeft verklaard met de statuten en de reglementen.

In verband met de lange wachtlijst is de aanmelding voorlopig gesloten. U kunt zich nu niet aanmelden. Maakt u het wachtgeldbedrag dan ook niet over naar onze rekening.

ON-LINE AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor een tuin op Buytentwist en zal jaarlijks de wachtlijstvergoeding van € 15,- over maken op NL83 TRIO 0379 4477 03 t.n.v. Tuinbouwvereniging Buytentwist te Overveen, onder vermelding van de datum van aanmelding en de tenaamstelling zoals op het inschrijfformulier.

Persoonlijke gegevens

 
m/v Hr.

Mevr.

voorletter(s) (*) verplicht in te vullen
achternaam (*)
straat (*)
huisnummer (*)
postcode (*)
unieke code: (*)
woonplaats (*)
Beroep of indien met pensioen vorig beroep (*)
telefoon
e-mail (verplicht bij online aanmelding)
geboortedatum (*) dd-mm-19jj
Reden van inschrijving en/of wensen/opmerkingen

In verband met de lange wachtlijst is de aanmelding voorlopig gesloten. U kunt zich nu niet aanmelden. Maakt u het wachtgeldbedrag dan ook niet over naar onze rekening.

 

U kunt het formulier ook hier downloaden en na invullen en ondertekening versturen naar:
Wachtlijst Vereniging voor amateurtuinbouw Buytentwist
Bloemendaalseweg 185 C
2051 GK Overveen

 1,151 total views,  3 views today