Lid worden?

Aanmelding voor de wachtlijst van Tuinbouwvereniging Buytentwist

Zoals vele tuinbouwverenigingen heeft ook Tuinbouwvereniging Buytentwist een wachtlijst. Omdat er grote belangstelling is voor een tuin, sta je misschien wel  2 jaar op onze wachtlijst. De Tuinbouwvereniging geeft 2 x per jaar vrijgekomen tuinen uit: rond het begin en rond het eind van het tuinseizoen. Op het moment dat je op basis van jouw plekje op de wachtlijst in aanmerking komt voor een tuin ontvang je voor een deze tuinwisseldagen een uitnodiging.
Je kan één keer geen gebruik maken van deze uitnodiging zonder dat dat consequenties heeft voor jouw plek op de wachtlijst, bij een tweede keer verhuis je naar een plek onderaan de wachtlijst.
Mocht je speciale wensen hebben voor een plekje op ons complex dan kan je dat op het formulier aangeven.

Contributie per jaar:

Hele tuin€ 165.00
Halve tuin€ 102.00
Borg€ 150.00
Entreegeld€ 25.00
Lid zonder tuin€ 35.00
Wachtgeld per jaar (als je op de wachtlijst staat)€ 15.00

Leden krijgen 4x per jaar het blad van het AVVN, vanwege het lidmaatschap. Het eerste jaar ben je kandidaat-lid. Daarna wordt door het bestuur beslist of je lid van de vereniging kan worden.

Aanmelding

Je kan je online aanmelden door  de vakjes in het onderstaande formulier in te vullen.
Je moet ook  € 15,-  overmaken op rekeningnummer NL83 TRIO 0379 4477 03 t.n.v. Tuinbouwvereniging Buytentwist te Overveen. Daarna word je op onze wachtlijst geplaatst.

NB het bedrag van € 15,- is verschuldigd per kalenderjaar. Als je je bijvoorbeeld in september 2022 hebt ingeschreven en betaald, krijg je in het voorjaar 2023 en voorjaar 2024
etcetera opnieuw een factuur voor het wachtgeld.

Om vergissing te voorkomen dien je bij jouw overboeking de unieke aanmeldcode te vermelden. Deze unieke aanmeldcode bestaat uit: de 4 cijfers en 2 letters van jouw postcode met jouw huisnummer zonder toevoegingen. (voorbeeld:  Bloemendaalseweg 185 c, 2051 GA te Overveen wordt:  2051GA185).

Pas na ontvangst van jouw betaling word je op de wachtlijst geplaatst en krijg je bericht zodra er een tuin vrijkomt. Omdat onze wachtlijst lang is zal je wel 2 tot 4 jaar op onze wachtlijst staan. Indien je besluit tot acceptatie van een tuin op Buytentwist volgt inschrijving als kandidaat-lid van de vereniging nadat je je akkoord hebt verklaard met incasso en de statuten en de reglementen.

Aanmeld formulier