Lid worden?

Aanmelding voor de wachtlijst van Tuinbouwvereniging Buytentwist

Zoals vele tuinbouwverenigingen heeft ook Tuinbouwvereniging Buytentwist een wachtlijst. Omdat er grote belangstelling is voor een tuin, staat u misschien wel  2 jaar op onze wachtlijst. De Tuinbouwvereniging geeft 2 x per jaar vrijgekomen tuinen uit: rond het begin en rond het eind van het tuinseizoen. Op het moment dat u op basis van uw plekje op de wachtlijst in aanmerking komt voor een tuin ontvangt u voor een deze tuinwisseldagen een uitnodiging. U kunt één keer geen gebruik maken van deze uitnodiging zonder dat dat consequenties heeft voor uw plek op de wachtlijst, bij een tweede keer verhuist u naar een plek onderaan de wachtlijst. Mocht u speciale wensen hebben voor een plekje op ons complex dan kunt u dat op het formulier aangeven.

Nota Bene: als het aantal wachtenden sterk oploopt zullen we de aanmelding helaas weer moeten sluiten.

Contributie per jaar:

Hele tuin € 165,00
Halve tuin is €  102,00
Borg €  150
Entreegeld €  25

Wachtgeld per kalenderjaar €  15,00 (dus voor elk kalenderjaar dat u op de wachtlijst staat)
Leden krijgen 4x per jaar het blad van het AVVN, vanwege het lidmaatschap. Het eerste jaar bent u kandidaat-lid. Daarna wordt door het bestuur beslist of u lid van de vereniging kunt worden.

Aanmelding

U kunt zich online aanmelden door  de vakjes in het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden of het formulier onder aan deze bladzijde te downloaden en te mailen naar wachtlijst@buytentwist.nl. U moet ook  € 15,-  overmaken op rekeningnummer NL83 TRIO 0379 4477 03 t.n.v. Tuinbouwvereniging Buytentwist te Overveen. Daarna wordt u op onze wachtlijst geplaatst.

NB het bedrag van € 15,- is verschuldigd per kalenderjaar. Als u zich bijvoorbeeld in september 2022 heeft ingeschreven en betaald krijgt u voorjaar 2023 en voorjaar 2024 et cetera opnieuw een factuur voor het wachtgeld.

Om vergissing te voorkomen dient u bij uw overboeking de unieke aanmeldcode te vermelden. Deze unieke aanmeldcode bestaat uit: de 4 cijfers en 2 letters van uw postcode met uw huisnummer zonder toevoegingen. (voorbeeld:  Bloemendaalseweg 185 c, 2051 GA te Overveen wordt:  2051GA185).

Pas na ontvangst van uw betaling wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u bericht zodra er een tuin vrijkomt. Omdat onze wachtlijst lang is zult u  wel 2 tot 4 jaar op onze wachtlijst staan. Indien u besluit tot acceptatie van een tuin op Buytentwist volgt inschrijving als kandidaat-lid van de vereniging nadat u zich akkoord heeft verklaard met incasso en de statuten en de reglementen.

U kunt het formulier ook hier downloaden en na invullen per mail versturen naar: wachtlijst@buytentwist.nl