De Tuinspiegel

“Tuinspiegel” is het verenigingsblad van Tuinbouwvereniging Buytentwist.

Het doel van het verenigingsblad “Tuinspiegel” is het tuinieren bij de leden te bevorderen. Daarbij wil de redactie:

– de meest recente verenigingsinformatie beschikbaar stellen,
– inspirerende en praktische informatie geven over tuinieren op Buytentwist,
– enthousiasme en (tuin)plezier oproepen bij de lezer,
– de betrokkenheid van de leden bij de vereniging stimuleren en
– contacten tussen de tuinders onderling en tussen bestuur en leden bevorderen.

Verschijningsdata:

De Tuinspiegel verschijnt 4x per jaar.

nr.1  : medio februari
nr.2 :  begin mei
nr.3 :  eind augustus
nr.4 :  eind oktober

 

Oproep kopij 

De redactie roept alle leden van Buytentwist op om medetuinders deelgenoot te maken  van uw ervaringen, passies en ergernissen: met andere woorden: stuur kopij en/of een mooie foto met bijschrift naar de redactie!

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw tekst. De redactie behoudt zich, zonder opgaaf van redenen, het recht voor een stuk niet te plaatsen. Inhoudelijke wijzigingen vinden plaats in overleg met de auteur. Aanleveren in Word (platte, onbewerkte tekst).

Illustraties dienen als apart bestand meegezonden te worden, liefst met een kort verklarend bijschrift of informatie voor de redactie.

Kleurenfoto’s moeten de hoogste resolutie hebben of minimaal 150 pixels/inch zijn. Bestandsformaat jpeg.

Kopij die op een andere manier wordt aangeleverd kunnen we niet plaatsen.

e-mail: tuinspiegel[at]buytentwist.nl
(vervang [at] door @ natuurlijk)

 Distributie van de Tuinspiegel

Men kan een nieuw nummer meenemen uit de Tuinspiegel-box aan het clubhuis. Het verschijnen van een nieuwe Tuinspiegel zal worden aangekondigd op de mededelingenborden.

(Alleen het nummer met de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering wordt per post verzonden)

 

Redactie

e-mail: tuinspiegel[apenstaartje]buytentwist.nl
(vervang [apenstaartje] door @ natuurlijk)

Oudere nummers vindt u op de volgende pagina:  Archief Tuinspiegel

“Tuinspiegel” is het verenigingsblad van Tuinbouwvereniging Buytentwist.